Intranät
MenyNav
miljotop

Miljö

"Vi ska utveckla och tillverka kvalitetsprodukter med minsta möjliga påverkan på vår miljö"

sammanfattande åtagande för kvalitets- och miljöarbetet för Akzo Nobel Industrial Coatings AB i Sege. Vår miljöredovisning för Sege-anläggningen kan läsas genom att klicka här, den kan också beställas hos vår miljöcontroller.