Intranät
MenyNav

UV-härdande lacker

Akzo Nobels UV-härdande produkter med 100% torrhalt täcker hela spektrat av ytbehandlingsprodukter till träunderlag.

Akzo Nobels UV-härdande produkter innehåller varken vatten eller lösningsmedel - det är en ren, miljövänlig kvalitet.

Miljövänliga produkter
UV-härdande produkter har en hel del fördelar. Först och främst har Akzo Nobel i sina UV-härdande produkter minimerat innehållet av monomerer, på så sätt reduceras miljöbelastningen väsentligt. Akzo Nobels UV-härdande lacker med lågt monomerinnehåll låter sig både vals- och sprutappliceras, vilket gör det möjligt för kunden att upprätthålla en hög grad av effektivitet, samtidigt som produktionen blir mindre miljöbelastande.

Akzo Nobel lägger stor vikt på att fortlöpande undersöka och kontrollera sina UV-härdande produkters kvalitet och miljöpåverkan. Akzo Nobel utför regelbundna kontroller och analyserar resultaten av dessa tester för att försäkra att produkten härdas tillfredsställande. Akzo Nobel kan därför garantera att de UV-härdande produkter, som leveras till kunderna härdas på ett korrekt och fullständigt sätt.