Intranät
MenyNav

Vattenbaserade produkter för inomhusbruk

Akzo Nobels vattenbaserade lackprodukter till möbler, köksinredningar och andra bruksföremål för inomhusbruk har efterhand ersatt lösningsmedelsburna produkter. Det gynnar miljön både hos producenten och användaren.

Vattenbaserade UV-härdande produkter
Som något nytt har Akzo Nobel utvecklat en ny generation av vattenbaserade produkter till träbehandling, vilka härdas vid UV-belysning. Dessa produkter karakteriseras av längre hållbarhet och en mindre klibbig kvalitet än de lösningsmedelsburna produkter, som tidigare använts. De nye vattenbaserade UV-härdande produkterna är dessutom speciellt motståndskraftiga mot generella hushållskemikalier.

Vattenbaserade UV-härdande produkter kan både vals- och sprutappliceras. Med den nya generationen av vattenbaserade produkter, som härdas snabbt och effektivt vid UV-belysning, bidrar Akzo Nobel till att öka kundernas produktivitet. Kunderna, deras produkter och produktion står i centrum för all produktutveckling hos Akzo Nobel.